U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

5 vragen en antwoorden over het asbestattest

Scroll down

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen die gebouwd zijn voor 2001. Dat wil zeggen dat je voor je je woning op de markt kan zetten, je een asbestdeskundige moet aanstellen die je huis op de aanwezigheid van asbest zal controleren.

Hoe je zo’n asbestattest verkrijgt, hoeveel dat zal kosten en waarom het zo belangrijk is, lees je hieronder.
 

De impact van het verplichte asbestattest op jou…

Als huiseigenaar

Tegen 2032 zullen alle gebouwen van voor 2001 sowieso een asbestattest moeten hebben. Ongeacht het huis te koop staat of niet. Om te bepalen of je pand gebouwd is voor 2001, gebruik je het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger.

Als verhuurder

Verhuurders zijn verplicht om tegen 2032 een kopie van het asbestattest van de woning te bezorgen aan alle huurders van het pand. De datum van 23 november 2022 geldt dus niet voor verhuur aan nieuwe huurders. Ook al is het pand gebouwd voor 2001.

Koop je een pand na 23 november 2022 en besluit je dat te verhuren? Dan heb je sowieso een asbestattest gekregen. Dan is het wel verplicht om een kopie te bezorgen aan je huurders.

Als verkoper

Wil je je woning verkopen, is een asbestattest verplicht. Tenminste als je woning van voor 2001 stamt. Dat houdt in dat je het document nodig hebt voor zowel de compromis als de akte. Je hoeft het asbestattest niet te publiceren in verkoopadvertenties of andere marketingactiviteiten.

In de compromis en de akte worden de datum en het nummer van het asbestattest vermeld, evenals de conclusie ervan en de bevestiging of de inhoud van het attest correct werd meegedeeld aan de (kandidaat-)koper. Heeft de (kandidaat-)koper niet de juiste informatie verkregen, dan is dit een wettelijke grond om de verkoop nietig te verklaren.
 

Wat staat er in een asbestattest?

Kort gezegd, vind je in een asbestattest terug welke asbesthoudende materialen er in de woning te vinden zijn en wat de staat ervan is. Heel belangrijke informatie voor de potentiële koper. Asbest verwijderen is namelijk niet goedkoop.

Bovendien leidt de aanwezigheid van asbest tot gevaarlijke situaties. Vooral bij renovaties en wanneer asbest zichtbaar beschadigd is. Wanneer nieuwe huiseigenaars hun huis beginnen verbouwen, stootten ze te vaak op asbest. Op dat moment kan het al te laat zijn om een veilige situatie te garanderen. Van zodra asbestvezels in de lucht aanwezig zijn, is er een groot gezondheidsrisico.
 

Dit staat niet in een asbestattest:

Een asbestattest is geen verplichting om het aanwezige asbest ook te verwijderen. Toch niet als het geen direct gezondheidsrisico inhoudt. Is dat wel zo, zal je dat op het attest terugvinden. In dat geval zal je wel maatregelen moeten treffen. Dat is al een hele poos zo en daar verandert het asbestattest op zich niks aan.

Wie maakt het asbestattest op?

Een asbestdeskundige die gecertificeerd is door OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Die zorgt ervoor dat je te weten komt of er asbest in je gebouw aanwezig is, welke materialen er precies asbest bevatten en hoe je het gebouw asbestveilig maakt. Het uiteindelijke asbestattest van je woning komt terecht in je Woningpas.

De inspectie door de asbestdeskundige gebeurt vooral visueel maar ook via het nemen van stalen. Hierbij let de deskundige erop dat hij de materialen niet beschadigt en dus het risico op asbestvezels in de lucht vermijdt.
 
Verkoop je je woning samen met ons, dan regelen wij het opmaken van een asbestattest voor jou.
 

Hoeveel kost een asbestattest?

De prijs van een asbestattest hangt af van de grootte, de ouderdom en de renovatiegraad van je woning, en het aantal stalen dat de deskundige moet afnemen.

Ga je met ons in zee voor de verkoop van je woning? Dan nemen wij het aanvragen van een asbestattest van jou over. Hiervoor hanteren we deze tarieven (exclusief btw):
 
Oppervlakte Tarief
0-100 m² €400
101-250 m² €460
251-400 m² €575
401-600 m² €755
> 601 m² Op aanvraag
 

Hoe lang is een asbestattest geldig? 

10 jaar. Soms is het minder lang geldig, bijvoorbeeld als de deskundige niet het ganse gebouw kon onderzoeken. Bovendien wordt de geldigheidsduur automatisch verkort tot 5 jaar van zodra er minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico in de woning aanwezig is.

De vervaldatum vind je terug op het attest zelf. Van zodra er een recenter asbestattest is, vervallen alle ouderen versies.
 

Wat met een appartement?

Ook voor de verkoop van appartementen en appartementsgebouwen is een asbestattest verplicht. Voor de privé-gedeeltes vanaf 23 november 2022, voor de gemeenschappelijke ruimtes pas vanaf 1 januari 2025. Uiteraard geldt ook hier dat tegen 2032 alle ruimtes – privé en gemeenschappelijk – een asbestattest moeten hebben. Of er nu een verkoop is of niet.
 

De context: een asbestveilig Vlaanderen

Een van de doelstellingen van de Vlaamse overheid is om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Hierdoor zet de overheid rechtstreeks in op circulair bouwen. Door gevaarlijke stoffen zoals asbest uit gebouwen te verwijderen, wordt renoveren en hergebruik van materialen een stuk eenvoudiger en veiliger.
 
Er zou vandaag de dag nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest in Vlaamse gebouwen en nutsvoorzieningen zitten.
Door een asbestattest te verplichten, kan de overheid een inventaris opmaken van waar er in privégebouwen nog asbest aanwezig is.
 

Wat is asbest?

Asbest is een stof die tot eind jaren ’90 vaak werd gebruikt in bouwmaterialen. Vooral in de jaren ’60 en ’70 was het populair. Het is dan ook heel sterk en goedkoop. In de jaren ’80 kwamen meer en meer gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest aan de oppervlakte. Sinds 2001 is het dan ook verboden om nog asbest te gebruiken in België.
 

Hoe gevaarlijk is asbest?

De aanwezigheid van asbest in een gebouw is gevaarlijk voor onze gezondheid. Of er nu zichtbare beschadigingen te zien zijn of niet. Het bindmiddel in asbesthoudende materialen verslijt heel gemakkelijk en daardoor komen er makkelijk vezels los.

Hoe meer verweerd het materiaal is, hoe moeilijker het bovendien ook wordt dit te verwijderen. Daarom wordt een gebouw als risicovol beschouwd van zodra er een vermoeden van asbest is. Zelfs een korte blootstelling aan asbestvezels houdt een risico in: wanneer je ze inademt, veroorzaken ze ernstige (long-)ziektes.
 

Asbest verwijderen

Momenteel zijn er enkel wettelijke verplichtingen voor overheidsgebouwen. Voor de privémarkt is er nog geen verwijderingsplicht. Wel is het verplicht om als particulier of privébedrijf asbest te verwijderen tijdens renovatiewerken.

In het actieplan van de overheid staat dat:
  • Alle risicovolle asbesttoepassingen, zoals asbestdaken en asbest in gevels, tegen 2034 uit alle Vlaamse gebouwen moet verwijderd zijn. 
  • Alle andere toepassingen waarin asbest is verwerkt, moeten tegen 2040 verdwenen zijn.

Deze data gelden – zoals hierboven vermeld – enkel voor overheidsgebouwen.
 
Wie als privé-eigenaar asbest in zijn pand wil aanpakken, kan beroep doen op subsidies. Dat geldt niet enkel voor particulieren, maar ook voor scholen, zorgvoorzieningen, bedrijven, landbouwers, jeugdverenigingen en lokale besturen.
 

Asbest melden

Waar je als particulier of privébedrijf wel wettelijk toe verplicht bent, is het melden van de aanwezigheid van asbest in je eigendommen. Bovendien moet je er alles aan doen dat aanwezig asbest niet vrij komt.

Je verplichtingen als privé-eigenaar:
  • Tijdens renovatiewerken moet je alle asbesttoepassingen verwijderen, of ze nu een direct risico vormen of niet.
  • Risicovolle asbesttoepassingen moet je verwijderen, of je nu aan het renoveren bent of niet.
  • Je mag geen constructies vastmaken aan muren of daken waarin asbest zit.
  • Je mag asbestdaken of -gevels niet ontmossen of reinigen.

Meer informatie over wat verboden is in de context van asbest in gebouwen, lees je op de website van de OVAM.

Wat je in dit artikel las, is de algemene informatie en in ieder geval geen professioneel juridisch advies voor concrete situaties. Voor advies op maat neem je best contact met ons op. 
 

Vragen voor één van onze experts?

Neem contact op met ons en we helpen je graag verder!

Contacteer ons
Sluit menu Immo Fixed